بیمارستان آتیه

مکان:
تهران
تاریخ تأسیس:
1377/11/15
تماس:
82721-021
آدرس:
تهران ،شهرك قدس (غرب) – تقاطع بلوار فرحزادي و بلوار دادمان- بيمارستان آتيه

درباره بیمارستان آتیه

در سال ۱۳۷۶،‌ ایده تاسیس یک بیمارستان خصوصی در تهران برای درمان بیماران و مصدومینی که مشکل ارتوپدی داشتند، توسط دکتر خلیل علی زاده، متخصص ارتوپدی و جراحی دست مطرح شد.
وی که قبلا موافقت اصولی جهت تاسیس یک مرکز جراحی محدود به نام مرکز جراحی محدود دست تهران را از وزارت بهداشت، دریافت کرده بود، طی نامه کتبی تقاضا کرد که این مرکز محدود به بیمارستان تخصصی تغییر ماهیت یابد، که با این امر موافقت کرد.

فعال ترین عضو و همکار گروه، دکتر علی هنرمند بود که در شب ۱۸ شهریور ۱۳۷۷ در گذشت . وی در تمام مراحل پا به پای دکتر علی زاده فعالیت می نمود.
جلسات هماهنگی و جذب پزشکان به هسته اولیه ، در مطب دکتر علی زاده واقع در خیابان ۱۸ شهرآرا ، تشکیل می گردید.
در یکی از این جلسات، زنده یاد دکتر مستوفی، ساختمان فعلی بیمارستان آتیه را بعنوان محل مناسب معرفی کردند .
این محل جهت یک مرکز جراحی محدود، ساختمان پزشکان با ۱۰۲ مطب و درمانگاه مجهز به واحد های داروخانه و آزمایشگاه و رادیولوژی، به نام کلینیک ایران زمین بود .
برای تملک و اجرای امور ، شرکت پزشکی کوشک آتیه ، با عضویت ۴ نفر تشکیل شد و اندکی بعد دکتر محمد رحیم دهقان به این شرکت وارد شدند.
در دی ماه ۱۳۷۷ بعد از مدت طولانی و توافق انجام شده، ساختمان فعلی بیمارستان آتیه از شرکت ستیا ، مالک ساختمان خریداری شد و عملیات اجرایی تغییر و تبدلیل آن با موافقت وزارت بهداشت برای تبدیل بیمارستان تخصصی به بیمارستان جامع به نام آتیه ، آغاز شد .
برای پیدایش آنچه اکنون بعنوان بیمارستان آتیه می شناسیم ، زحمت های بسیار فراوان و طاقت فرسایی کشیده شده که شرح آن ناممکن است .
آنچه مهم است سایه الطاف خداوندی ، نقش بسیار مهم مدیریت و رهبری و سازماندهی و جذب سرمایه و خطر پذیری و صرف بهنگام منابع جذب شده و طراحی و زمان بندی بر اساس واقعیات روز می باشد .