دکتر امیر حسین ناصری

متخصص جراحی عمومی وفوق تخصص جراحی کولورکتال
تخصص:
متخصص جراحی عمومی وفوق تخصص جراحی کولورکتال
محل کار:
تهران خیابان استاد مطهری - خیابان فجر - روبه روی بیمارستان جم - کوچه نظری - ساختمان زهره - طبقه پنجم - واحد 15