دکتر وحید نجاران طوسی

متخصص ارولوژی فوق تخصص اندویورولوژی
تخصص:
متخصص ارولوژی فوق تخصص اندویورولوژی
محل کار:
استان تهران، شهر تهران، سعادت آباد، میدان سرو، خیابان بخشایش، نبش کوچه یکم، ساختمان بخشایش، واحد 13 ۸۸۶۹۶۹۶۸ (021) , ۸۸۶۹۶۹۷۰ (021)